Chào mừng bạn tới Website Hoa Sen Food
Close
135 Đường T6, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM
(08) 38.161.800 Leha.skdv@gmail.com
Form liên hệ

Hãy liên lạc với chúng tôi

Hoa Sen Food luôn chào đón bạn bất cứ lúc nào

Địa chỉ
135 Đường T6, Tây Thạnh, Tân Phú, TP. HCM

Bạn có câu hỏi
leha.skdv@gmail.com

Chúng tôi mở cửa
Tất cả các ngày trong tuần

    X